ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค อลูมิเนียม , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ซีไลย์
โทรศัพท์ : 0-5422-1135 , 0-5432-5983
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ซีไลย์ ลำปาง
ICON 0


    ไม่มีรายการสั่งซื้อ


เมนูหลักอะลูมิเนียม มีกี่ชนิด มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? โลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย
วันที่ 01 สิงหาคม 2564 เวลา 15:54 น. ( อ่านแล้ว 409 ครั้ง )

อะลูมิเนียม (Aluminium) ถือเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตอะลูมิเนียมผสม และผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ส่วนภาคครัวเรือน มีใช้มากในการก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน ใช้ทดแทนไม้ และเหล็ก เนื่องจากเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติคงทนต่อการหัก, ความร้อน, การกัดกร่อน, น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการสะท้อนแสง และความร้อนได้ดี มักใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่ง เช่น การทำประตู, หน้าต่าง, ฝ้า, ราวกั้น และโครงสร้างต่าง ๆ นั่นเอง