ไกด์เดอร์ (POWERTEX) PPT-AG-100D

เครื่องเจียรมือไฟฟ้า POWERTEX 4 รุ่น PPT-AG-100-D ขนาด, 4 นิ้ว. กำลังไฟเข้า, 570 วัตต์. ความเร็วรอบ, 13,000 รอบ/นาทีสินค้าคุณภาพจากประเทศอินเดีย เป็นเครื่องเจียร์ที่มีชุดมอเตอร์ ทั้งขนาดทุ่น และขนาดของฟิลคอยด์ ให้มีขนาดเท่ากันกับ BOSCH ในรุ่น GWS 6-100 อะไหล่จึงใส่กันได้ส่วนฟิลคอยด์นั้น ก็ผลิตขึ้น โดยใช้ อีป๊อกซี่ ในการเคลือบ ฟิลคอยด์ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ที่จะฝังตัวเกาะที่ขดลวดทองแดงที่พันอยู่ที่ฟิลคอยด์ ฉะนั้นการตัดกระเบื้อง หรือการทำงานต่างๆ ที่มีเศษละอองฝุ่น ผงต่างๆ

You are here:

You may also like