เครื่องผสมสีไฟ้ฟ้า DCA AQU160 (ใบพัดเดียว)

กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์

ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 680 รอบ/นาที

น้ำหนัก 2.4 กก.

You are here:

You may also like