เครื่องบากเฟรม

เครื่องบากเฟรมตัวใหญ่ เครื่องเดียวจบทุกงานบาก แบบ All-in-one รองรับงานบากได้หลายรูปแบบ
พร้อมใบมีด 8 ประเภท ฟังก์ชันหลากหลาย รองรับงานได้อย่างครอบคลุม

  • บากเฟรมด้านบน – ล่าง ซ้าย – ขวา และบากเฟรมติดกล่องได้
  • บากร่องน้ำเฟรมล่าง
  • บากร่องน้ำฉากกันตก
  • บากเสาเกี่ยว ซ้าย – ขวา
  • ปั๊มรูยึดน็อตหัวเทมเปอร์
  • ปั๊มรูยึดประกอบเฟรมข้าง
  • บากร่องน้ำบานกระทุ้ง
  • บากมุมสักหลาดขวางบน – ขวางล่าง
  • ปั๊มรูบานเลื่อน

ขนาด 61 cm x 56 cm x 84 cm
น้ำหนัก 80 kg

You are here:

You may also like